Политика за личните данни

Това е нашата Политика за лични данни. Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни. 

Какво се обработва на сайта

За най-доброто представяне на уебсайта нашата информационна система се нуждае от определена информация за вас.

Понякога може да се наложи да споделите с нас следните категории лични данни за контакт: 1) две имена; 2) валиден имейл адрес; 3) телефон; 4) физически адрес за кореспонденция или 5) допълнителни ваши данни, за които сами определяте. При упражняване на вашите права ще бъде необходимо обработването на посочените категории за тази цел. 

За някои от функциите на уебсайта се събират и следните технически данни: 1) IP адрес; 2) вид браузър 3) настройки на език; 4) тип устройство; 5) време за ползване; 6) вида операционна система, през която се достъпва;

Как се събират данните

Личните данни за посетителите на уебсайта могат да се събират лично от Посетителя и/или автоматично през уебсайта, чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения.

Цел, основание и период на съхранение 

Ние обработваме посочените по-горе данни за контакт, за да можем да отговорим на вашите запитвания, на основание изрично предоставено Ваше съгласие. Обработваме технически данни с оглед предоставяне на пълната функционалност на сайта, на основание легитимен интерес. Съхраняваме обработваните данни за период от 2 г., считано от датата на съответното запитване.

С кого споделяме 

Дружеството не споделя лични данни на посетителите с трети лица. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Права във връзка с личните данни

Посетителите на нашия уебсайт са субекти на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). По-долу представяме техните права, които са приложими при ползването на уебсайта: право на информация, право на достъп до данни, право на поправяне, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на пренос, право на жалба, право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни. 

Посетителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За целта е нужно да ни изпратите писмо или имейл на посочените по-долу адреси.

Данни за контакт с администратора на данни: “Сердика Капитал” АД, ЕИК 206307038, гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37А, ет. 2, офис 2, имейл: tereza@serdicacapital.com

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни: Комисия за защита на личните данни, България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2, имейл: kzld@cpdp.bg

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.