Фонд Сердика венчър капитал

Фокусът на нашия VC фонд е върху проекти в ранни етапи на развитие и трансфер на ноу-хау и технологии от научноизследователски организации към реалния бизнес.

Търсим стартъпи с нови, стойностни предложения, мащабируеми бизнес идеи, солиден финансов потенциал и отлични екипи. При избора разчитаме на мнението на експерти, които да тестват предложенията за продукти/решения. Правилният анализ на този етап ни позволява да изберем подходящи ноу-хау/технологии, които да бъдат приложени успешно и за които може да има реален бизнес интерес.

Нашата стратегия е да се фокусираме върху инвестиции в сектори, които ще се представят добре независимо от икономическото развитие и чиито услуги ще бъдат търсени през следващите 5-10 години. С цел постигане на оптимална доходност и диверсификация на инвестиционния портфейл и в зависимост от пазарната ситуация, Фондът инвестира в области като FinTech, IoT, Smart City, deep tech и изкуствен интелект –инвестиции, които смятаме за устойчиви и обещаващи.

Във Фонд Сердика Венчър Капитал ние подпомагаме идеите, в които вярваме, като изграждаме култура на сътрудничество и работим рамо до рамо с основателите за осъществяване на тяхната визия.  

Нетна стойност на активите 

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.